gezichtsbedrog

iDevice Vraag-pictogram Meerkeuzevraag

Vergelijk de beide middelste cirkels met elkaar.

Welke cirkel is het grootst?

       
cirkel 1
Cirkel 2
Ze zijn even groot.

img18_5
Juist of onjuist
Read the paragraph below and fill in the missing words.


1. Lopen de horizontale lijnen in deze figuur evenwijdig?


Waar Fout
img20_5
iDevice-pictogram

Je ziet hier het Engelse woord "Liar" (leugenaar) geschreven.

Als je deze afbeelding op zijn kant houdt zie je een
  

img23_5
iDevice Vraag-pictogram Meerkeuzevraag
Welke van beide mannetjes is het grootst?
  
Mannetje vooraan
Mannetje achteraan
Ze zijn even groot

img26_5
Waar/onwaar-vraag
Read the paragraph below and fill in the missing words.


1. Zijn in deze figuur spiralen getekend?


Waar Fout
img30_5
iDevice Vraag-pictogram Meerkeuzevraag
Welk lijnstuk is langer, het horizontale lijnstuk of het verticale lijnstuk?
  
Het horizontale lijnstuk
Het verticale lijnstuk
Ze zijn even lang

img33_5
iDevice Vraag-pictogram Meerkeuzevraag
Wat zie je in deze afbeelding?
  
Het hoofd van een oude vrouw en twee kussende mensen
Het hoofd van een oude man en twee kussende mensen
Twee kussende mensen en een baby
Het hoofd van een oude man en een baby

img35_5
iDevice Vraag-pictogram Meerkeuzevraag
Hoeveel gezichten zie je in deze figuur?
       
1 gezicht
2 gezichten
3 gezichten

img47_5
iDevice Vraag-pictogram Meerkeuzevraag
Hoeveel poten heeft deze olifant?
  
4 poten
8 poten
Dat is niet te zeggen (het is een onmogelijk figuur).

img50_5
iDevice-pictogram Gezichtsbedrog

Ontdek op onderstaande website nog meer gezichtsbedrog.

Klik op de link "VERDER"